سوالات متداول متخصصین
  • برای کشف باگ و کسب درآمد از کلاه سفید باید چه کار کنم؟

    • در سامانه کلاه سفید به عنوان متخصص ثبت کنید. ثبت نام در سامانه برای متخصصین کاملاً رایگان است.
    • یکی از مسابقات کشف باگ را انتخاب کنید و در خواست شرکت در آن را ارسال نمایید.
    • شرایط مسابقه را به دقت مطالعه نمایید.
    • با ارزیابی سامانه‌هایی که در محدوده هدف مسابقه هستند، باگی را کشف کنید. توجه کنید که این باگ باید جزو باگ‌های قابل قبول که مشمول جایزه هستند، باشد.
    • با توجه به شرایط مسابقه، گزارش کشف باگ را آماده کنید. این گزارش باید شامل جزئیات فنی باگ، شواهد باگ و مراحل تست باگ باشد.
    • گزارش را ارسال کنید و منتظر پاسخ متخصصین کلاه‌سفید یا رابط فنی سازمان باشید.

  • آیا کلاه سفید از متخصصین هزینه ای دریافت می کند؟

  • ثبت نام و شرکت متخصصین در مسابقات رایگان است. در صورت کشف باگ و تایید آن، 10% از مبلغ جایزه به عنوان کارمزد توسط کلاه سفید کسر خواهد شد و مابقی به حساب متخصص واریز می شود.